L’evolució dels verbs incoatius del català des del segle XIII fins al segle XVI

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.14198/ELUA2021.35.2

Palabras clave:

Exaptació, Morfologia flexiva, Verbs incoatius, Català

Resumen

En aquest treball, analitzem la subclasse de verbs incoatius del català, pertanyent a la tercera conjugació, aplicant el concepte d’exaptació (Lass 1990), que serveix per a explicar canvis que consisteixen en la reutilització de material morfològic no funcional: en els verbs incoatius, el procés d’exaptació consisteix en el reciclatge d’un afix lèxic com a increment del radical quan perd el valor semàntic inicial de ‘canvi d’estat’ i queda relegat a certs verbs de la tercera conjugació. Aquesta reutilització funcional comporta l’aparició d’una subclasse de verbs dins de la tercera conjugació que, a causa de la seua estabilitat, ha esdevingut el model flexiu majoritari d’aquesta conjugació. Partint d’aquesta interpretació, mostrem, amb dades d’un corpus d’obres del segle XIII al XVI, que el model incoatiu ja és majoritari des dels primers documents de l’idioma i que no hi ha migració significativa de verbs del patró pur a l’incoatiu durant el període estudiat.

Financiación

Generalitat Valenciana

Citas

Allen, A. (1977). "The Interfix «i/esc» in Catalan and Rumanian". Romance Philology, 31(2), pp. 203-211.

Aronoff, M. (1994). Morphology by itself: stems and inflectional classes. Cambridge, MA: MIT Press.

Blaylock, C. (1975). "The Romance development of the Latin verbal augment -sk-", Romance Philology, 28, pp. 434-444.

Bonet, E. i M. R. Lloret (1998). Fonologia catalana. Barcelona: Ariel.

Booij, G. (1997). "Autonomous morphology and paradigmatic relations". Dins Booij, G. i J. van Marle (eds.). Yearbook of Morphology 1996. Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 35-53. https://doi.org/10.1007/978-94-017-3718-0_4

Casanova, E. (1993). "El català dins la Romània: a propòsit del doblet incoatiu ESC/ISC". Dins Lorenzo Vázquez, R. (ed.). Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Vol. 5. La Corunya: Fundación Pedro Barrié de la Maza, pp. 293-315.

Cruschina, S., Maiden, M. i J. C. Smith (2014). The Boundaries of Pure Morphology: Diachronic and Synchronic Perspectives. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199678860.001.0001

Dressler, W. U. (1976). "Morphologization of phonological processes (Are there distinct morphonological processes)?". Dins A. Juilland (ed.). Linguistic Studies Offered to Joseph Greenberg. Saratoga: Anma Libri, pp. 313-337.

Dworkin, S. N. (1985). "From -ir to -ecer in Spanish: The Loss of OSp. De-Adjectival -ir Verbs". Hispanic Review, 53(3), pp. 295-305. https://doi.org/10.2307/473998

Elvira, J. (2001). "Sobre la distribución columnar de la flexión incoativa medieval", Cahiers d'Études Hispaniques Médiévales, 24 (1), pp. 167-179. https://doi.org/10.3406/cehm.2001.1173

Ferrater, G. (1981). Sobre el llenguatge. (J. Ferraté, ed.). Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema.

Harris, A. C. i L. Campbell (1995). Historical syntax in cross-linguistic perspective. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511620553

Institut d'Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Lass, R. (1990). "How to do things with junk: exaptation in language evolution", Journal of Linguistics, 26, pp. 79-102. https://doi.org/10.1017/S0022226700014432

Lass, R. (1997). Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511620928

Maiden, M. (2005). "Morphological autonomy and diachrony". Dins Booij, G. i J. van Marle (eds.). Yearbook of Morphology 2004. Dordrecht: Springer, pp. 137-175. https://doi.org/10.1007/1-4020-2900-4_6

Maiden, M. (2011). "Morphophonological innovation". Dins Maiden, M.; Smith, J. C. i A. Ledgeway (eds.). The Cambridge history of the Romance languages. Volume 1, Structures. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 216-267. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521800723.007

Maiden, M., Smith, J. C., Goldbach, M. i M. O. Hinzelin (2011). Morphological Autonomy: Perspectives From Romance Inflectional Morphology. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199589982.001.0001

Maiden, M. (2018). The romance verb: morphomic structure and diachrony. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199660216.001.0001

Mascaró, J. (1986). Morfologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Mayerthaler, W. (1987). "System-independent morphological naturalness". Dins Dressler, W. U., Mayerthaler, W., Panagl, O. i W. U. Wurzel (eds.). Leitmotifs in Natural Morphology. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 25-58. https://doi.org/10.1075/slcs.10.13may

Perea, M. P. (2002). "Flexió verbal regular". Dins J. Solà (ed.). Gramàtica del català contemporani. Vol. 1. Barcelona: Editorial Empúries, pp. 583-648.

Pérez Saldanya, M. (1998). Del llatí al català: morfosintaxi verbal històrica. València: Universitat de València.

Rea, L. M. i R. A. Parker (1992). Designing and Conducting Survey Research: A Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey-Bass.

Smith, J. C. (2013). "The morphome as a gradient phenomenon: evidence from Romance". Dins Cruschina, S.; Maiden, M. i J. C. Smith (eds.). The Boundaries of Pure Morphology. Oxford: Oxford University Press, pp. 247-261. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199678860.003.0013

Vermandere, D. i C. Meul (2016). "How functionless is junk and how useful is exaptation?" Dins Norde, M. & F. Van de Velde (eds.). Exaptation and Language Change. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 261-285. https://doi.org/10.1075/cilt.336.09ver

Viaplana, J. (1986). "Morfologia flexiva i flexió verbal catalana", Llengua & Literatura, 1, pp. 385-403.

Wall, A. i Á. S. Octavio de Toledo y Huerta (2016). "Exploring and recycling". Dins Norde, M. i F. Van de Velde (eds.), Exaptation and Language Change. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 341-375. https://doi.org/10.1075/cilt.336.12wal

Wheeler, M. W. (1984). "La conjugació valenciana: geografia, diacronia i psicologia". Dins Casanova, Emili (coord.). Miscel·lània Sanchis Guarner I. València: Universitat de València, pp. 425-458.

Wheeler, M. W. (1993). "On the hierarchy of naturalness principles in inflectional morphology", Journal of Linguistics, 29 (1), pp. 95-111. https://doi.org/10.1017/S0022226700000062

Wurzel, W. U. (1987). "System-dependent morphological naturalness in inflection". Dins Dressler, W. U., Mayerthaler, W., Panagl, O. i W. U. Wurzel (eds.). Leitmotifs in Natural Morphology. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 59-96. https://doi.org/10.1075/slcs.10.22wur

Descargas

Estadísticas

Estadísticas en RUA

Publicado

04-05-2021

Cómo citar

Badal, M. (2021). L’evolució dels verbs incoatius del català des del segle XIII fins al segle XVI. ELUA: Estudios De Lingüística. Universidad De Alicante, (35), 37–52. https://doi.org/10.14198/ELUA2021.35.2

Número

Sección

Artículos